Náhradní plnění - Granum s.r.o.Podle platného zákona o zaměstnanosti má každý zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnat nejméně 4 % osob se zdravotním postižením (OZP). Za nesplnění této solidární povinnosti je nutné uhradit odvod do státního rozpočtu.

Náhradní plnění - Granum s.r.o.Alternativou zaměstnání OZP je tzv. náhradní plnění povinného podílu ve smyslu § 81 zákona č. 435/2004 Sb., možnost nákupu výrobků nebo služeb od zaměstnavatele s více než 50 % OZP.


Náhradní plnění - Granum s.r.o.Uvedené způsoby je možno vzájemně kombinovat a zahrnout do ročního hlášení pro úřad práce. Počty zaměstnanců pro účely výpočtů se sledují v průměrném přepočteném počtu, podrobnosti upravuje § 18 vyhlášky MPSV ČR č. 518/2004 Sb.

Neplaťte odvody zbytečně!

Náhradní plnění - Granum s.r.o.Firma Granum je přímým zaměstnavatelem tělesně postižených pracovníků, zaměstnávajícím více než 50% zaměstnanců se změněnou pracovní schopností.

Náhradní plnění - Granum s.r.o.Tím splňujeme podmínku uvedenou v § 78 odst.1 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti a můžeme poskytovat náhradní plnění.

Náhradní plnění - Granum s.r.o.Veškeré námi dodané zboží lze započítat jako náhradní plnění.