NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Náhradní plnění - Granum s.r.o.Podle platného zákona o zaměstnanosti má každý zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnat nejméně 4 % osob se zdravotním postižením (OZP). Za nesplnění této solidární povinnosti je nutné uhradit odvod (za rok 2014 ve výši 62 090 Kč, za rok 2015 stoupne na částku 62 946 Kč za jednoho zaměstnance se zdravotním postižením).

Náhradní plnění - Granum s.r.o.Alternativou zaměstnání OZP je tzv. náhradní plnění povinného podílu ve smyslu § 81 zákona č. 435/2004 Sb., možnost nákupu výrobků nebo služeb od zaměstnavatele s více než 50 % OZP (v hodnotě odpovídající na uhrazené faktuře částce 176 253 Kč v roce 2015 za jednoho OZP).


Náhradní plnění - Granum s.r.o.Uvedené způsoby je možno vzájemně kombinovat a zahrnout do ročního hlášení pro úřad práce. Počty zaměstnanců pro účely výpočtů se sledují v průměrném přepočteném počtu, podrobnosti upravuje § 18 vyhlášky MPSV ČR č. 518/2004 Sb.

Náhradní plnění - Granum s.r.o.V zájmu omezení tzv. “přefakturace“ obsahuje zákon 2 limity poskytnutého náhradního plnění:

  • Náhradní plnění - Granum s.r.o.limit poskytnutého náhradního plnění všem odběratelům v kalendářním roce (částka 906 444 Kč násobená přepočteným počtem OZP zaměstnaných u poskytovatele náhradního plnění za předchozí kalendářní rok),

  • Náhradní plnění - Granum s.r.o.roční limit poskytnutého náhradního plnění každému jednotlivému odběrateli (násobek 176 253 Kč a skutečného počtu zaměstnaných OZP u poskytovatele za předchozí kalendářní rok).


Neplaťte odvody zbytečně!

Náhradní plnění - Granum s.r.o.Firma Granum je přímým zaměstnavatelem tělesně postižených pracovníků, zaměstnávajícím více než 50% zaměstnanců se změněnou pracovní schopností.

Náhradní plnění - Granum s.r.o.Tím splňujeme podmínku uvedenou v § 78 odst.1 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti a můžeme poskytovat náhradní plnění.

Náhradní plnění - Granum s.r.o.Veškeré námi dodané zboží lze započítat jako náhradní plnění.


Náhradní plnění - Granum s.r.o.V roce 2014 měla firma Granum 52,78 průměrný přepočtený stav zaměstnanců se zdravotním postižením, to je 131,75%. (Přepočtený počet těžce tělesně postižených pracovníků se pro tyto účely podle platné legislativy započítává trojnásobně.)

Náhradní plnění - Granum s.r.o.Aktuální přepočtené stavy zaměstnanců za rok 2015 zveřejníme na začátku roku 2016. Předpokládáme, že se nebude moc lišit od stavu za rok 2014.